Hệ thống Smart Hotel vận hành như thế nào?

Giao diện quản lý của hệ thống Smart Hotel

  • Giao diện quản lý tại máy tính Lễ tân.
  • Điều khiển bật, tắt các phòng, khu vực giúp tiết kiệm năng lượng.
  • Kiểm tra yêu cầu khách hàng trên màn hình máy tính.
  • Trích xuất báo cáo vận hành khách sạn hàng ngày.
  • Sớm phát hiện sự cố và khắc phục nhanh chóng.

Cấu hình hệ thống Smart Hotel

Sơ đồ kết nối hệ thống Smart Hotel

Các thiết bị sử dụng trong hệ thống Smart Hotel

Các thiết bị hiện có trên thị trường và các thiết bị 3EVN đề xuất sử dụng trong hệ thống Smart Hotel, bao gồm các thiết bị của: SIEMENS, SIMON, JUNGLUMI , AZSMART, ACIS,… 

Hãy liên hệ với chúng tôi qua sđt 0903200688 hoặc email marketing.3evn@gmail.com để có được giải pháp quản lý khách sạn thông minh và hữu ích.

Trả lời