Giải Pháp Nước Nóng Cho Mọi Nhu Cầu

3. High temperature 80℃/ Máy bơm nhiệt độ cao lên đến 80℃

Liên Hệ: 0903 200 688

Các dòng sản phẩm bao gồm:

STT Model Mô tả Công suất  Chỉ số COP  Dòng điện Lưu lượng L/h Kích thước
Trọng lượng
(Nguyên bản)
Pnhiệt
(kw)
Pđm
(kw)
Pmax
(kw)
Iđm
(A)
Imax
(A)
1 ARG-03H R134A
220V/50HZ/1PH
      9.00       2.24       3.13       4.02     10.17     14.23 195 710x710x850
100kg
2 ARG-05H R134A
380V/50HZ/3PH
    14.00       3.68       5.16       3.80       7.00       9.77 300 810x810x1055
130kg
3 ARG-10H R134A
380V/50HZ/3PH
    28.00       7.40     10.32       3.78     14.00     19.54 600 1580x910x1380
260kg
4 ARG-15H R134A
380V/50HZ/3PH
    42.00     11.00     15.00       3.82     21.00     29.31 900 1750x1050x1900
460kg
5 ARG-20H R134A
380V/50HZ/3PH
    56.00     15.00     20.63       3.73     27.00     39.07 1200 2000x1100x2100
560kg
6 ARG-25H R134A
380V/50HZ/3PH
    70.00     18.42     25.79       3.80     34.89     48.84 1500 2000x1100x2100
700kg
3EVN - Nhà Phân Phối Chính Thức Tại Việt Nam