Giải Pháp Nước Nóng Cho Mọi Nhu Cầu

2. Commercial Heat pump/ Máy bơm nhiệt thương mại: Lưu lượng cấp nước lớn (tòa nhà, kinh doanh dịch vụ,…): ARG-…S/L/V

Liên Hệ: 0903 200 688

Các dòng sản phẩm bao gồm:

Stt Model  Mô tả Công suất  Chỉ số COP  Dòng điện Lưu lượng L/h Kích thước
Trọng lượng
Pnhiệt
(kw)
Pđm
(kw)
Pmax
(kw)
Iđm
(A)
Imax
(A)
1 ARG-03S R417A,R410A,R22
220V/50HZ/1PH
   11.00     2.89     4.05    3.81     13.16     18.42 220 710x710x850
100kg
2 ARG-05S R417A,R410A,R22
380V/50HZ/3PH
   19.00     4.30     6.02    4.42       8.14     11.40 410 810x810x1055
138kg
3 ARG-07S R417A,R410A,R22
380V/50HZ/3PH
   22.00     5.79     8.11    3.80     10.96     15.35 470 810x810x1355
160kg
4 ARG-10S-L R417A,R410A,R22
380V/50HZ/3PH
   39.00     8.46    11.84    4.61     16.02     22.43 840 1580x910x1180
260kg
5 ARG-13S R417A,R410A,R22
380V/50HZ/3PH
   45.00    11.84    16.58    3.80     22.43     31.40 960 1580x910x1380
320kg
6 ARG-15S-V R417A,R410A,R22
380V/50HZ/3PH
   56.00    12.73    17.82    4.40     20.00     33.75 1200 1750x1050x1900
 460kg
7 ARG-20S R417A,R410A,R22
380V/50HZ/3PH
   72.00    17.50    25.79    4.11     30.00     48.84 1500 2000x1100x2100
560kg
8 ARG-25S R417A,R410A,R22
380V/50HZ/3PH
   90.00    21.80    32.42    4.13     40.00     61.40 1935 2000x1100x2100
700kg
9 ARG-30S R417A,R410A,R22
380V/50HZ/3PH
 108.00    24.30    38.68    4.44     45.00     73.27 2320 2000x1100x2100
850kg
10 ARG-40S R417A,R410A,R22
380V/50HZ/3PH
 144.00    34.00    51.58    4.24     60.00     97.69 3100 2380x1310x2320
1200kg
Mã: ARG-...S/L/V Danh mục:
3EVN - Nhà Phân Phối Chính Thức Tại Việt Nam