Visa lưu trú dài hạn

Visa lưu trú dài hạn

Với visa này, bạn có thể ở lại Hàn Quốc dài hạn, bao gồm các loại visa sau:

Visa mã D

 • Visa D-1: Visa Văn hóa/Nghệ thuật.Cấp cho những cá nhân đến Hàn Quốc tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phi lợi nhuận. Thời hạn của visa này là 2 năm.
 • Visa D-2: Visa du học.Cấp cho du học sinh Hàn Quốc theo các hệ đào tạo chính quy. Thời hạn của visa này là từ 6 tháng đến 1 năm.
 • Visa D-3: Visa Đào tạo sản xuất. Cấp cho những người đến Hàn Quốc để tham gia khóa đào tạo ngắn hạn tại các cơ sở đào tạo công nghiệp. Visa này có thời hạn là 1 năm.
 • Visa D-4: Visa Đào tạo tổng hợp. Cấp cho các sinh viên du học Hàn Quốc và tham gia các chương trình đào tạo tiếng, học nghề…
 • Visa D-5: Visa phóng viên thường trú.Cấp cho phóng viên các nước đến làm việc trong thời gian dài tại Hàn Quốc. đây là một loại visa dài hạn.
 • Visa D-8: Visa hợp tác đầu tư.Cấp cho những cá nhân muốn mở, xây dựng các doanh nghiệp nhỏ tại Hàn Quốc. Loại visa này có thời hạn là 2 hoặc 5 năm.
 • Visa D-9: Visa hợp tác thương mại.Cấp cho những người đến Hàn Quốc làm quản lý công ty, thương mại quốc tế, quản lý sản xuất hàng hóa. Loại visa này có thời hạn là 1 hoặc 2 năm.

Visa mã F

 • Visa F-1: Visa thăm thân. Những người đang ở Hàn với visa D5, D7, D8, D9, E1 đến E7, D2-3, D2-4. Những người từ visa kể trên đã chuyển sang visa F2, F5 nhưng vẫn giữ hoạt động như cũ. Đều có thể bảo lãnh cho bố, mẹ ruột/ Bố, mẹ chồng sang đoàn tụ cùng con cái. Lần đầu được cấp 90 ngày và có thể làm thẻ cư trú có thời hạn 1 năm, sau đó gia hạn thêm.
 • Visa F-2: Visa định cư. Cấp cho những người đang sinh sống làm việc tại Hàn Quốc dưới các diện visa khác. Thời hạn của visa F2 là 3 năm.
 • Visa F-3: Visa phụ thuộc. Những người đang ở Hàn với visa D2, E1 đến E7, F2, F5 có thể bảo lãnh cho vợ/ chồng hay con cái dưới 19 tuổi sang Hàn Quốc. Visa này có thời hạn bằng thời hạn của người bảo lãnh, có thể làm thẻ cư trú
 • Visa F-5: Visa định cư vĩnh viễn.Cấp cho những người đang sinh sống làm việc tại Hàn Quốc. Chuyển từ một số diện visa khác sang, để được định cư vĩnh viễn tại Hàn Quốc. đây là visa vô thời hạn.
 • Visa G-1: Các loại khác.Cấp cho người nước ngoài có nhu cầu nhập cảnh không thuộc những trường hợp trên.