Thang Máy Bệnh Viện được sử dụng để vận chuyển bệnh nhân bằng giường bệnh, cáng, xe lăn,…Thang máy bệnh viện được thiết kế có kích thước lớn hơn chiếc giường đẩy của bệnh viện đảm bảo vận chuyển bệnh nhân cấp cứu trên giường bệnh và 4-5 y, bác sỹ hay người nhà bệnh […]